Gia Đình Bà - Trần Thị Quế Nghĩa ( Bà Đỏ )

                          Bà - Trần Quế Nghĩa & Ông - Phan Lâm Hải

                             Gia Đình Thường Trú Tại TP Hồ chí Minh


                   Phan Lâm Tùng Sơn

                          Phan Nguyệt  Hà
   

 

1 * Bà - Trần Quế Nghĩa  - Sinh Ngày 16 Tháng 13 Năm 1943.- Tuổi Quý Mùi

Tiểu Sử : Từng Học Kinh Tế Tại Trường Đại Học Kinh Tế hồ Chí Minh .Vào Nam Sau Ngày Đất Nước Độc Lập , Từng Giữ Các Chức Vụ Quan Trọng Trong Nghành Dệt May ,Trưởng Phòng Hành Chính Tại Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, Hiện Sinh Sống Tại Tp Hồ Chí Minh

2 * Ông Phan Lâm Hải - Sinh Ngày 25 Tháng 01 Năm 1936 - Tuổi Ất Hợi

Tiểu Sử : Từng Là Phóng Viên Báo Tân Việt Hoa , Hiện Sinh Sống tại Tp Hồ Chí Minh

3 * Phan Lâm Tùng Sơn - Sinh Ngày 19 Tháng 10 Năm 1971 - Tuổi Tân Hợi

Tiểu Sử : Học Phổ Thông Trung học Tại Trường Trần Khai Nguyên , Quận 5 . Học Đại Học Tại  ĐH Giao Thông Vận Tải TP HCM -GTS Confession . Sinh Sống Và Làm Việc Tại TP hồ Chí Minh

4 * Phan Nguyệt Hà   - Sinh Ngày 26 Tháng 12 Năm 1977. - Tuổi Đinh Tỵ

Tiểu Sử : Sinh Sống Và Làm Việc Tại Tp Hồ Chí Minh

              Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Bà Trần Quế Nghĩa