xuân giáp ngọ ngày mùng 1 tháng Giêng H/T. (Trần Bảo Hảo )

 

 

Giáp ngọ năm nay đến rất hay

Mọi người ta thấy cần vui thay

Người người đón xuân vang tiếng pháo

Vui mừng hớn hở thấy hay hay.     
                                       xuân giáp ngọ ngày mùng 1 tháng Giêng  H/T. (Trần Bảo Hảo )