Vô Đề - Thơ Trần Phi Khanh


 
9 giờ · 
 

TẮM GIẾNG
*************
Trong anh, Lắng tiếng gầu rơi
Trong tôi đọng ánh mặt trời ban trưa
Gầu đây, nước giếng làng xưa
Còn trong mát mãi, như vừa múc lên.
Bỏ thíchBỏ thích ·  · Chia sẻ

 

 
 

7 giờ · 

 

NGẮM CẢNH SAPA
********************
Thị trấn nằm ở trên non
Nhà cao ẩn hiện ,cùng làn mây bay
Tiếng khèn réo rắt chiều nay
Gửi thương, gửi nhớ...làm say lòng mình.

 

Bỏ thích

Bỏ thích ·  · Chia sẻ