VĂN CÚNG ĐIỀN HỒI ĐỊA MẠCH

Tư Liệu Tham khảo tập tục trong dân gian

VĂN CÚNG ĐIỀN HỒI ĐỊA MẠCH

Hay còn gọi là Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch

Khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường, xây nhà không may làm tổn thương đến Long Mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai hoạ, vận rủi, điềm xấu... Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai hoạ, vận xấu.

Ý nghĩa:

Theo quan niệm của ông bà ta xưa, khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long Mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai hoạ, vận rủi, điềm xấu... Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai hoạ, vận xấu.

Sắm lễ:

Để tránh được tai họa thì gia chủ phải lấy nước ở ba con sông, hoà với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ 5 màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hố bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc tím) cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa 5 màu, hương, vàng mã...

Cạnh hố khấn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Con kính lạy Đức Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị thổ thần cùng quyến thuộc.
- Con kính lạy các ngài Kim Niên Đương hành khiển Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng Tôn thần và các vị thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này.

Con là: ( nói tên họ, tuổi)
Ngụ tai: ( nói địa chỉ hiện tại)

Hôm nay là ngày…. Tháng…. Năm…, Con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin điền hoàn địa mạch. Con có lời thưa rằng:

Bởi vì trước đây Do đào đất xây nhà Gây nên chấn động làm Tổn thương Long Mạch Mạo phạm thần uy Ảnh hưởng khí mạch, Nay muốn cho phong thổ an hoà, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, trượng uy Đại Sỹ, nương đức Tôn thần, cung tạo bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành. Con xin thành tâm cúng dâng Ngài

U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát, các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Hậu Thổ nguyên quân, Sơn nhạc Đế quân, Đương phương Thổ địa, Thổ phủ Thần kỳ, 24 Khí

Thần quan, 24 Long Mạch Thần quan, 24 Địa Mạch Thần quan, 24 Hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh long Bạch hổ, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng Thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ kỳ Ngũ phương Bát quái và các Thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành khiển Thái tuế chư đức Tôn thần, Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại Vương và tất cả các vị Thần minh cai quản khu vực này, cúi xin thương xót con, nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ, giáng phó án tiền, hưởng lễ vật phò hộ độ trì gia đình chúng con được Phong thổ phì nhiêu, Khí sung mạch vượng Thần an tiết thuận, Nhân sự hưng long sở cầu như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Sau khi khấn xong, chờ cho hương sắp tàn, thì gia chủ dùng nước màu đỏ do tam giang thủy (nước của 3 con sông) nấu thành đem tưới xuống hố. Tiếp đến đặt Thần Rùa vừa nặn xuống hố. rồi dùng cát lấy ở bãi nước nơi ngã ba sông trộn với 5 thứ đỗ (đậu) là: đỗ xanh, đỗ vàng, đỗ đỏ, đỗ trắng và đỗ đen lấp lên hố cho đầy.

Theo tục xưa: nếu làm động đến Long Mạch thì gia đình phải làm lễ bồi hoàn Long Mạch như trình bày ở trên sẽ tránh được tai họa.

LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH :

 Do trong quá trình xây cất, đào đất, khai mương rãnh, nói chung quy là đào xẻ xuống đất, do người ta không xác định chính xác được đó là nơi Long Nhập Thủ ( điều này bao gồm cả việc biết đó là Long Mạch nhưng Phân Kim sai lệch ), và vô tình làm tổn thương đến Long Mạch. Nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì người chết của hết, rất nguy hiểm.

   Để giải cúng, người ta phải dùng Tam giang thủy Ngũ linh thổ để nhào nặn thành hình Thần Quy, cho Chỉ ngũ sắc vào trong mình Rùa. Lấy nước Tam Giang Thủy nấu lên, cho vào đó CHU SA, đợi nước nguội, CHÚ vào đó 2 chữ ÁN LAM.Chuẫn bị thêm 5 loại đậu ( 5 màu ), 5 loại hoa ( 5 màu ), 5 sắc cờ, 1 ít cát ở nơi ngã 3 sông.

 Tiếp đến chọn các ngày : Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên,hoặc Tứ Mậu, Tứ Kỷ. Đặc biệt là  các ngày có các Đại Kiết Tinh như Thiên Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức Hợp, Tam Đại Kỳ Môn   phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ,các ngày có Quý nhân_Lộc_ Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ đó. 

Bày trận Ngũ Hành nơi đàn tràng đó mà vái cúng. Ngay trung tâm trận đó, đào sẵn 1 hố nhỏ. Chờ cho khấn vái xong, dùng nước Tam Giang Thủy đã chuẫn bị đó rưới xuống hố đó, sau đó đặt Thần Quy xuống hố, dùng cát ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu mà lấp hố đó lại, rồi hóa giấy vàng bạc

 Các bài tham khảo khác có liên quan đến hướng dẫn, cúng kiến, cách khấn vái cổ truyền trong tập tục dân gian

       Quang Võ biên tập

VĂN CÚNG ĐIỀN HỒI ĐỊA MẠCH

Ngày: 2020-02-22

Từ: Con tên là Trần Thị phiên

Tiêu đề: Nhà con bị nhà người ta thải nước hầm rút làm ô nhiễm long mạch

Chỉ cho con cách giải với ạ

Ngày: 2019-04-22

Từ: Phat binh duong

Tiêu đề: Han long mach

Xin cho mình hỏi ngày thiên nguyên, địa ngyuên, tứ mậu, tứ kỷ. Xem mấy ngày này như thế nào. Xin chỉ giúp

Ngày: 2019-04-14

Từ: trần Huyên

Tiêu đề: nhà con phải làm lễ chặn Long Mạch vì Long Mạch dốc chảy hết của cải tiền bạc... nên con xin cách sắm lễ và bài khấn lễ chặn Long Mạch với ạ...

con muốn xin cách sắm lễ và bài khấn chặn Long Mạch. con đi xem thầy. nhà gần ngã 3 Long Mạch bị chảy dốc của cải cải nên hao tiền tốn của ạ

Ngày: 2019-05-31

Từ: Vượng

Tiêu đề: Re:nhà con phải làm lễ chặn Long Mạch vì Long Mạch dốc chảy hết của cải tiền bạc... nên con xin cách sắm lễ và bài khấn lễ chặn Long Mạch với ạ...

Chịu chưa gặp kiểu như vậy bao giờ

Ngày: 2018-06-28

Từ: Mỹ Duyên

Tiêu đề: cúng các quan thì cúng vào giờ nào ạ

Con muốn hàn long mạch,cúng các quan vào giờ nào ạ

Ngày: 2018-06-07

Từ: Nguyễn thi Hương

Tiêu đề: Cách chữa ruỗng lonh Mạch

Nhà con thầy xem bói bảo bị ruỗng Long Mạch. Bảo con nhờ Thầy Âm Binh làm lễ cho. Đang luc hoảng sợ con làm luôn. Thầy bảo cắt tóc của từng người ghi tên tuổi và mang đến cho Thầy. Nửa tháng sau thầy đưa cho con một vật con thấy có con ốc bên trong có giấy hay chỉ màu và bảo con về Chôn ở nhà. Làm xong rồi cách đây 1 tháng. Giờ con hiểu chuyện thấy sợ và hoang mang quá... Con cầu xin cách giải quyết vấn đề này. Con cảm ơn nhiều nhiều ạ

Ngày: 2018-06-10

Từ: Van thanh

Tiêu đề: Re:Cách chữa ruỗng lonh Mạch

Nhà bạn bị yểm bùa rồi. Nhờ thầy Pháp về giải đi

Ngày: 2019-12-18

Từ: lang thang

Tiêu đề: Re:Cách chữa ruỗng lonh Mạch

lấy tóc từng người là các thầy âm binh mang âm binh đến nhà mình nuôi hộ thầy đấy. thầy điều khiển trong nhà mình đấy. quá nguy hiểm.

Ngày: 2018-04-21

Từ: Hong

Tiêu đề: Hàn long mạch

Xung quanh nhà toàn xi măng mà có biết đứt ở đâu mà đỏ? Vậy làm thế nào hả bạn? Xin cảm ơn

Ngày: 2018-03-27

Từ: Tranvandinh

Tiêu đề: Không nên mê muội thái quá hãy để chữ tín trong tim

Bài văn cúng này không phải ai cũng thực hiện được phải nhờ đến thầy phong thuỷ và thầy cúng mà thầy không ra sao có khi còn vong mạng tiền bạc ra đi gia đình ly tán tìm đựợc thầy có tâm huyết giờ khó lắm nên mọi ngừơi khi nghe một ai phán về chuyện này phải suy nghĩ và tìm hiểu thấu đáo như nhà tôi đây thầy chùa đến phán nhà hàng xóm cách nhà tôi bốn nhà nhưng ở bên kia đừơng đang làm nhà và làm đứt long mạch nhà tôi không biết trên này có ai rống tôi không ạ và thầy chuà cũng ra giá luôn còn doạ tôi là bị vong theo nọ kia phải cắt nọ kia phải làm hình nhân thế mạng nói chung nhiều nhiều đừng để bọn lừa đảo kiếm tiền của mình

1 | 2 >>

Bình luận mới