Thói quen xấu khi ngồi trước máy tính gây mỏi mắt ( sưu tầm bởi ông Hảo Trần ) Bad habits when sitting at a computer cause eye strain (collected by Mr. Hao Tran ))Thói quen xấu khi ngồi trước máy tính gây mỏi mắt

 
Khi làm việc với máy tính, hãy nhớ quy tắc 20x4 (20-20-20-20): giữ cho đôi mắt cách màn hình ít nhất là 20 inch (50 cm) và cho mắt nghỉ 20 giây sau 20 phút làm việc bằng cách nhìn vào một vật cách xa ít nhất 20 feet (6 m).

mat3-1645-1392692109.jpg
Lan Lan, theo Allaboutvision.com