Thiên Chúa Là Đấng Tối Cao - Trần Phi Khanh

 
 

10 giờ · 

 

MẸ LÀ DÒNG SUỐI
********************
Nơi sa mạc, Mẹ là suối hiền hoà
Trong đêm đen, vầng nguyệt mẹ bao la
Miền giá băng ,Mẹ ánh hồng soi ấm
Lòng mẹ yêu ,như biển rộng hải hà.

 

Bỏ thích

Bỏ thích ·  · Chia sẻ