THÁC BỜ 2014

BẢN HỘI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

Danh Sách Quý vị Tham Dự Chuyến Hành Hương

XE SỐ 01: 45 ghế

TT

Thành viên bản hội

Địa chỉ

1.   

Nguyễn Thị Nguyệt

105/ 105 Hàn Thuyên

2.   

Nguyễn Thị Lan Hương

341 Văn Cao

3.   

Trần Bảo Thái

83 Hàng Cấp

4.   

Trần Thanh Tuấn

83 Hàng Cấp

5.   

Nguyễn Thị Lan

157 Mạc Thị Bưởi

6.   

Trần Thị Lan Anh

155 Mạc Thị Bưởi

7.   

Nguyễn Thị Cúc

18/ 25/ 111 Mạc Thị Bưởi

8.   

Trần Thị Tự

749 Trần Thái Tông

9.   

Nguyễn Thị Lê Hoa

100 Hai Bà Trưng

10.      

Vũ Hương Giang

100 Hai bà Trưng

11.      

Vũ Thị Thu

84 Hàng Cấp

12.      

Vũ Thị Dung

59 Mạc Thị bưởi

13.      

Vũ Thị Khuy

80 Hàng Cấp

14.      

Trần Thị Phi

132 Nguyễn Du

15.      

Tống Thị Minh Hoa

65 Diên Hồng

16.      

Phùng Vũ Thắng

65 Diên Hồng

17.      

Vũ Đức Điệp

159 Nguyễn Hiền

18.      

Đỗ Thị Huê

159 Nguyễn Hiền

19.      

Vũ Thị Lam

34 Mạc Thị Bưởi

20.      

Nguyễn Thị Năm

34 Mạc thị bưởi

21.      

Trần Xuân Hòa

6 An Phong

22.      

Trần Thị Duyên Phương

6 An Phong

23.      

Lưu Thị Nguyệt

Tổ 10 Liên Hà 1 Lộc Hòa

24.      

Lưu Vân Anh

Đò quan

25.      

Lương Thị Gái

6 An Phong

26.      

Trần Thị Hiên

Trần Thái Tông

27.      

Trần Thị Hiền

 

28.      

Trần Thị Hải

18 Hàng Cấp

29.      

Trần Văn Bình

9 Huỳnh Thúc Kháng

30.      

Nguyễn Thị Doan

22 Máy chai

31.      

Phan Văn Tuấn

Xóm đoàn kết Mỹ Tân

32.      

Phan Ngọc Toan

88 Hàng Cấp

33.      

Trần Thị Sáu

2/ 169 Nguyễn Hiền

34.      

Nguyễn Thế Thiềm

 

35.      

Nguyễn Văn An

52 Minh Khai

36.      

Trần Văn Chiến

43 Minh Khai

37.      

Trần Thị Hiền

202 Hàng Tiện

38.      

Hoàng Thị Sen

40 Hàng Sắt

39.      

Trần Thị Dậu

4/ 19 Lê Quý Đôn

40.      

Nguyễn Thị Định

58 Nguyễn Đức Thuận

41.      

Nguyễn Hữu Loan

6/ 30 Hoàng Ngân

42.      

Nguyễn Văn Thạch

24 Nguyễn Văn Tố

43.      

Lê Thị Gái

3/ 67 Mạc Thị Bưởi

44.      

Trần Thị Lạc

18 Đường Công Viên

45.      

Trần Thị Thủy

18 đường công viên

46.      

***Lê Minh Tú

18 đường công viên

XE SỐ 02: 15 GHẾ

1/ TRẦN BẢO TÂN -83 HÀNG CẤP             

                                                      

2/ TRẦN THỊ DIỆU HIÊN- LÊ HỐNG PHONG

 

3/ PHẠM THỊ NGA- 36/ 36 NGÕ 351 LĨNH NAM- HN

 

4/ NGUYỄN THỊ THU THANH- CỔ NHUẾ- HN

 

5/ TRỊNH CÔNG ĐẠT- 15/ 96 NGUYỄN DU

 

6/ NGUYỄN NGỌC HƯNG- 25 LƯƠNG NGỌC QUYẾN      

 

7/ LÊ THỊ NGUYỆT- 17/ 96 NGUYỄN DU   

 

8/ VŨ NGỌC LỢI- 47 HÀNG TIỆN

 

9/ VŨ NGỌC LỢI- 47 HÀNG TIỆN

 

10/ DƯƠNG THỊ DUNG- 29/ 85 QUANG TRUNG

 

11/ CAO ĐÌNH KHOA- NGUYỄN DU

 

12/ NGUYỄN DUY TUYẾN- 245 TÂN AN- LỘC HÒA

 

13/ BÙI THANH NGHỊ- 85 THÀNH CHUNG

 

14/ VŨ HUY NAM- 32/ 88 NGUYỄN DU

 

15/ NGUYỄN VĂN KHÁNH- 27/ 96 NGUYỄN DU

 

THÁC BỜ 2014

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới