THƯ PHÁP CHỮ NÔM ( Phan quốc Tuấn )

THƯ PHÁP CHỮ NÔM

thuphap.gif

Tác phẩm thư pháp chữ Nôm “Tình mẹ” của Cố Hòa Thượng Thích Phước Thành

 

Hòa thượng Thích Phước Thành, trú trì chùa Châu Lâm-Huế là một trong những nhà thư pháp Hán-Nôm nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam.


Phan Quốc Tuấn @ 09:38 28/06/2011