Tài Năng Trẻ Quốc Phòng Với Những Khúc Hát Chèo, Hát Văn Hay Nhất