tạo nút chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, like facebook và google+ cho nukeviet

<!-- AddThis Button BEGIN @@ Chèn vào chổ mà bạn muốn nó hiển thị -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
<a class="addthis_button_google"></a>
<a class="addthis_button_facebook"></a>
<a class="addthis_button_yahoobkm"></a>
<a class="addthis_button_zingme"></a>
<a class="addthis_button_govn"></a>
<a class="addthis_button_email"></a>
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f50c8104ae535bf"></script>
<!-- AddThis Button END -->