Tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận - cây đại thụ của phong trào thơ mới - Remembering poet Huy Can - giant trees of the new poetry movement ( sưu tầm bởi ông HaoTran )


 

Tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận - cây đại thụ của phong trào thơ mới
 
 
 Tràng Giang  H/T st...
 
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc giữa dòng
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống, chiều lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa
Lòng quê dờn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà....
 
 
Trang Giang H / T st ... 
 
Wanderer colon ripple sad message message 
The boat swept along the roof water 
Boats on the water six hundred reclining 
Firewood amidst a dry branch line 
Spiracles small wind alcoholic gloomy 
Remote village where valves for the afternoon hours 
Sunny down, way deep towering up 
Long river, wide sky, lonely dock 
Where dirt washed every customer connection 
Not a vast journey across boat 
No conviction for intimate little suggestive 
Quietly shore beach green to yellow 
High cloud layer extruded silver mountain 
Birds lay tilted winglets dimensional ball 
Don served with the hometown feel free water 
Do not miss the sunset smoke ....
 
 
Vạn lí tình
 
Người ở bên trời ta ở đây
Chờ mong phương nọ, ngóng phương này
Tương tư đôi chốn, tình ngày dặm
Vạn lí sầu lên núi tiếp mây
 
Nắng đã xế về bên xứ bạn
Chiều mưa trên bãi nước sông đầy
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay
 
Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
Chiếu chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay....
 
The Great Wall 
 
The sun is here in the 
The expectation and that, this way forward 
Similar place, the day mile 
Great Wall on the mountain grief to cloud 
 
Sunny was the origin of your driver 
Afternoon rain on the river beach full 
In With the unrelenting four memory 
Bats fly the looming sunset 
 
Storm breeze sad farewell 
Separated with day to remember only know 
Screening is a warm blanket not 
Trade your afternoon, six pack hand ....
 
 
Ngậm ngùi
 
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa  đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
 
 
 
Mùa thu năm ngoái
 
Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung.
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa
Ðâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá đầy
Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu....

 

pity 
 
Sunny split half yards, way before ... 
Garden of virgin wild vegetables coupled 
The sad yarn spider quickly 
Baby! Let him sleep ... most fans here 
Open your hearts with this fan 
Hundred dream of flying birds bedside 
I go to sleep, dreaming normal 
I pre-Ru seam Swedish coast ... 
Plants driver stupor long ball ... 
I did some soul-nine painful season? 
Ye hand headrest 
Let me hear grief fallen fruit heavy fall ...

Tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận - cây đại thụ của phong trào thơ mới - Remembering poet Huy Can - giant trees of the new poetry movement

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới