Sự thật thú vị về cơ thể người ( Sưu tầm - ông Trần Bảo Hảo )

Sự thật thú vị về cơ thể người

Số lượng tế bào cơ thể thải ra một năm bằng với trọng lượng chiếc iPad. Cũng giống như vân tay, đường vân lưỡi của mỗi người là duy nhất. Não có thể nhớ hơn 50.000 mùi hương.
Cơ thể con người rất phức tạp và ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Thu-vi-ve-co-the-nguoi-3726-1388824941.j