Quan Hoàng Bảy Bảo Hà , Hát Văn Lời Cổ Cực Hay , Biểu Diễn Đồng Cô Hồng Quang , Tốp Múa Việt Hải