Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tỵ

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tỵ

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, bàn thờ thần tài chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh. Về một khía cạnh nào đó bàn thờ thần tài như một nhịp cầu kết nối Âm - Dương. Hơn thế nữa đặt bàn thờ thần tài đúng cách nó sẽ giúp cho gia đình của gia chủ tuổi Tỵ giàu có, thịnh vượng, phú quý, có tài có danh, người trong nhà đỗ đạt cao

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tỵ

Trong phong thủy bàn thờ thần tài tuân theo nguyên tắc nhất định giống như các không gian quan trọng khác trong nhà là “nhất vị nhị hướng”. Với một không gian mang tính chất tâm linh như bàn thờ thần tài thì lại càng cần thiết phải hội đủ cả hai yếu tố trong phong thủy đó là “tọa cát” và “hướng cát” đặt vị trí và hướng bàn thờ đẹp trang trọng sao cho đón được năng lượng tốt lành và tránh luồng năng lượng xấu. Nhất là những gia đình mua bán, kinh doanh đều có bàn thờ thần tài, đốt nhang nghi ngút để cầu xin Thần tài cho trúng mối lời nhiều, mua may bán đắt, đem lại nhiều tiền bạc sung túc. Những nhà kinh doanh đều có lập bàn thờ Thần tài. Vì vậy, trong phong thuy khi đặt bàn thờ thần tài gia chủ tuổi Tỵ cần quan tâm đến cả vị trí và hướng đặt.

HƯỚNG ĐẶT BÀN THỜ THẦN TÀI HỢP PHONG THỦY CHO NGƯỜI TUỔI TỴ

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Ất Tỵ

- Năm sinh dương lịch: 1965

- Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ

- Gia chủ tuổi Ất Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí); Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị).

- Đối với tuổi Ất Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị).

- Gia chủ tuổi Ất Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).

- Đối với tuổi Ất Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Bắc (Họa Hại); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh).

XEM VẬN HẠN năm 2015: SOẠN VH NĂMSINH GIỚI TÍNH Gửi 8785.
VÍ DỤ: Giới tính Nữ, sinh năm 1965, Để xem năm 2015 gặp hạn gì soạn:
VH 1965 NU gửi 8785

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Đinh Tỵ

- Năm sinh dương lịch: 1977

- Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ

- Gia chủ tuổi Đinh Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài nên quay mặt về các hướng tốt như: Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Bắc (Diên Niên); Tây (Thiên Y); Tây Nam (Phục Vị). Chú ý khi đặt bàn thờ thần tài các bạn cần xem ngay để chọn được ngày tốt phù hợp thu về nhiều vượng lộc và may mắn.

- Đối với tuổi Đinh Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Nam (Diên Niên); Đông Nam (Sinh Khí); Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y).

- Gia chủ tuổi Đinh Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).

- Đối với tuổi Đinh Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây (Họa Hại); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tỵ

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Kỷ Tỵ

- Năm sinh dương lịch: 1989

- Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ

- Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

- Đối với tuổi Kỷ Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y).

- Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát).

- Đối với tuổi Kỷ Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tân Tỵ

- Năm sinh dương lịch: 2001

- Năm sinh âm lịch: Tân Tỵ

- Gia chủ tuổi Tân Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí);Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị).

- Đối với tuổi Tân Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị).

- Gia chủ tuổi Tân Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Ngũ Quỷ); Nam (Họa Hại); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Đông (Lục Sát).

- Đối với tuổi Tân Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Nam (Ngũ Quỷ); Bắc (Họa Hại; Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Quý Tỵ

- Năm sinh dương lịch: 1953

- Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ

- Gia chủ tuổi Quý Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

- Đối với tuổi Quý Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y).

- Gia chủ tuổi Quý Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát).

- Đối với tuổi Quý Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát).

 

hướng đặt bàn thờ thần tài tuổi Ất tỵ

- Năm sinh dương lịch: 1965
- Năm sinh âm lịch: Ất tỵ
- Theo phong thủy, Thần tài mang lại tiền bạc hay của cải cho mỗi gia đình, nên mỗi gia đình, nhất là gia đình mua bán hay kinh doanh đều có bàn thờ Thần tài, đốt nhang nghi ngút để cầu xin Thần tài cho mua may bán đắt, trúng mối lời nhiều, đem lại nhiều tiền bạc sung túc. Những nhà kinh doanh đều có lập bàn thờ Thần tài. Vì vậy, khi đặt bàn thờ thần tài gia chủ tuổi Ất tỵ cần quan tâm đến cả vị trí và hướng đặt. 
- Theo nguyên tắc chung nhất, thì gia chủ tuổi Ất tỵ nên đặt bàn thờ thần tài tại góc nhà, sát mặt đất, nhưng phải giữ vệ sinh sạch sẽ, khô ráo. Tốt nhất là tại góc chéo bên trái hoặc bên phải đối diện với cửa chính, mặt bàn thờ hướng ra cửa để đón tài lộc (trong phong thủy đây là vị trí tụ khí vì thế sẽ thu hút được vận may, tài lộc vào nhà).
- Gia chủ tuổi Ất tỵ cũng nên đặt bàn thờ thần tài ở vị trí thông thoáng, nơi mọi người ra vào có thể quan sát được. Ngoài ra, bàn thờ thần tài phải có chỗ tọa vững chắc vì vậy lưng bàn thờ nên dựa vào tường hoặc tủ kệ cố định. 
- Gia chủ tuổi Ất tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí);Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị). Đối với tuổi Ất tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí);Tây Nam(Thiên Y); Tây (Phục Vị).
- Gia chủ tuổi Ất tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam(Tuyệt Mệnh).Đối với tuổi Ất tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Bắc (Họa Hại); Nam(Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh).
*Giải nghĩa một số từ ngữ phong thủy
- Sinh khí: Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài.
- Thiên y: Cải thiện sức khỏe, trường thọ
- Diên niên: Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu.
- Phục vị: Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử.
- Họa hại: Không may mắn, thị phi, thất bại.
- Ngũ quỷ: Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn.
- Lục sát: Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn.
- Tuyệt mệnh: Phá sản, bệnh tật chết người.
- Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Ất tỵ cũng cần quan tâm thêm đến trạch khí của ngôi nhà cũng như bố cục của phòng ốc để có lựa chọn tối ưu. 
- Trong nhiều trường hợp, bàn thờ thần tài vẫn có thể xoay chéo 45 độ so với tường. Khi đó, phía sau lưng cần có bức vách che góc nhọn của tường hoặc những đồ trang trí như lọ lộc bình... để làm vững lưng ban thờ.

phong thủy phòng thờ tuổi Tân tỵ

With the đa phần người Việt, bàn thờ chính is nơi thu nhỏ thế giới of tâm linh. Về an khia cạnh nào which it like a nhịp cầu kết nối Âm - Dương, thể hiện lòng thành kính Centered con cháu ông bà tổ with the first. Hơn thế nữa đặt bàn thờ đúng cách will help cho gia đình gia chủ tuổi Tân tỵ phú quý, Thịnh Vượng, Giàu có, người in nhà đỗ Đạt cao, you have tài danh, con cháu khỏe mạnh and thông minh, gia đình hòa thuận. 
- Năm sinh dương lịch: 2001 
- Năm sinh âm lịch: Tân Tỵ 
- Quế mệnh: Cấn (Thổ) part Tây tứ mệnh 
- Ngũ hành: Bạch lạp kim (Vàng in nến rắn) 
Bàn thờ also Tuân theo nguyên tắc phong thủy nhất định as the no gian quan trọng different in nhà là "nhất vị nhị hướng". With one can not gian mang tính chất tâm linh like ban thờ thì lại as necessary must be hội đủ cả hai yếu tố là "tọa cát" và "Hương cát" đặt tại vị trí bàn thờ and hướng đẹp trang trọng sao cho đón been năng lượng tốt lành and avoid luồng năng lượng xấu. 
- Gia chủ tuổi Tân tỵ should set the position and hướng bàn thờ into hướng tốt is: Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Diên Niên); Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị) 
- Gia chủ tuổi Tân tỵ be avoid đặt vị trí bàn thờ hướng and at the hướng xấu is: Nam (Hoạ Hại); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Đông (Lục Sát); Bắc (Ngũ Quỷ) 
* Giải nghĩa từ ngữ phong thủy 
- Sinh khí: Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. 
- Thiên y: Cải thiện sức khỏe, trường thọ 
- Diên niên: Củng cố mối quan hệ of in gia đình, tình yêu. 
- Phục vị: Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ of bản thân, may mắn in thi cử. 
- Họa hại: Không may mắn, thị phi, thất bại. 
- Ngũ quỷ: Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn. 
- Lục sát: Xao trộn in quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn. 
- Tuyệt mệnh:. Phá sản, bệnh tật chết người 
- Cách lựa chọn kích thước cho bàn thờ, ban thờ hiện nay thường have two loại: Ban thờ treo tường and tủ thờ.Các kích thước cần quan tâm is: Chiều rộng, chiều sâu and height of ban thờ. Các số đo this is not quy định an loại kích thước cụ thể which tùy theo nhà rộng hay hẹp for lựa ban thờ of size để nho khác nhau. Theo phong thủy be selection of kích thước sao cho on the of this size rơi into cung "cát" của thước Lỗ Ban is Đạt yêu cầu. (Thước this you bán many out chợ, siêu thị).

phong thủy phòng thờ tuổi Kỷ tỵ

Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh. Về một khía cạnh nào đó nó như một nhịp cầu kết nối Âm – Dương, thể hiện lòng thành kính giữa con cháu với ông bà tổ tiên. Hơn thế nữa đặt bàn thờ đúng cách sẽ giúp cho gia đình gia chủ tuổi Kỷ tỵ phú quý, thịnh vượng, Giàu có, người trong nhà đỗ đạt cao, có tài có danh, con cháu khỏe mạnh và thông minh, gia đình hòa thuận.
- Năm sinh dương lịch: 1989
- Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ 
- Quẻ mệnh: Khôn Thổ
- Ngũ hành: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
Bàn thờ cũng tuân theo nguyên tắc phong thủy nhất định giống như các không gian quan trọng khác trong nhà là “nhất vị nhị hướng”. Với một không gian mang tính chất tâm linh như ban thờ thì lại càng cần thiết phải hội đủ cả hai yếu tố là “tọa cát” và “hướng cát” đặt tại vị trí và hướng bàn thờ đẹp trang trọng sao cho đón được năng lượng tốt lành và tránh luồng năng lượng xấu.
- Gia chủ tuổi Kỷ tỵ nên đặt vị trí và hướng bàn thờ vào các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
- Gia chủ tuổi Kỷ tỵ nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ tại các hướng xấu là: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)
*Giải nghĩa từ ngữ phong thủy
- Sinh khí: Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài.
- Thiên y: Cải thiện sức khỏe, trường thọ
- Diên niên: Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu.
- Phục vị: Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử.
- Họa hại: Không may mắn, thị phi, thất bại.
- Ngũ quỷ: Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn.
- Lục sát: Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn.
- Tuyệt mệnh: Phá sản, bệnh tật chết người.
- Cách lựa chọn kích thước cho bàn thờ, ban thờ hiện nay thường có hai loại: Ban thờ treo tường và tủ thờ. Các kích thước cần quan tâm là: Chiều rộng, chiều sâu và chiều cao của ban thờ. Các số đo này không quy định một loại kích thước cụ thể mà tùy theo nhà rộng hay hẹp để lựa ban thờ với kích thước to nhỏ khác nhau. Theo phong thủy nên lựa chọn các kích thước trên sao cho các kích thước này rơi vào các cung "cát" của thước Lỗ Ban là đạt yêu cầu.(thước này bạn có bán rất nhiều ở chợ, siêu thị).