NSND Thanh Hoài Với 5 Khúc Hát Văn Lời Mới Hay Nhất - Giọng Hát Chuông Vàng Khánh Bạc