NSND Kim Liên Với Những Khúc Hát Văn Hay Nhất - Tuyệt Phẩm Để Đời