Những Tác Phẩm Ảnh 3D Của Ông Trần Bảo Hải - The Artwork 3D image of Mr.HaiTran

tranthanhtuan83hangcap's 3d bachai album on Photobucket
Nhìn hoa , hoa biết nói , nhìn núi , núi nghiêng mình , nhìn nước , nước ngừng chảy , nhìn mây ngừng trôi ,coe cây muôn vật biết . Hoan hỷ im lặng đón chào ,đó là những bức ảnh 3d của Mr HAITRAN
looking flowers, talking, looking mountains, swaying, water view, water stopped flowing, stopped looking at the clouds, tree COE knows all things. Happy to welcome silence, which is the 3d picture of Mr haitran
 
 

Nguyên lý tạo ảnh 3D tích hợp ( sưu tầm từ nguồn Bài Của Phạm Hoàng Minh )

   Bản chất của việc hiển thị 3D của ảnh tích hợp cũng tuân theo nguyên tắc chung của mọi thể loại hiển thị 3D, đó là dựa trên thị giác hai mắtcủa con người

   Để có một bức ảnh 3D cần 3 bước: 

     - Chụp 3D hay dựng 3D (dữ liệu đầu vào 3D)

     - Xử lý mã hóa trên máy tính

     - In ấn và hiển thị 3D trên giấy

   1) Dữ liệu 3D đầu vào

Đầu vào (input) của công nghệ ảnh tích hợp 3D là một chuỗi gồm nhiều ảnh chụp đồng thời ở các góc chụp liên tiếp nhau theo một quy trình chụp đặc biệt nhằm lấy được đầy đủ ba chiều không gian của sự vật (nên còn được gọi là nhiếp ảnh 3D). Số lượng ảnh đơn trung bình của một ảnh 3D là 15-20 ảnh, tối đa lên tới 30 ảnh.

Đầu vào cũng có thể là chuỗi ảnh kết xuất từ các góc liên tiếp nhau của mô hình 3D ảo dựng từ các phần mềm 3D

 

 

 

3DSMax

 

Maya

kết xuất

VRML

AutoCad3D

render

...

 

Đầu vào cũng có thể là một ảnh 2D kỹ thuật số thông thường (file .jpg, .psd, ...). Ta xây dựng mô hình ảo không gian 3 chiều của cảnh vật bằng kỹ thuật dựng bản đồ độ sâu (depth map)của tấm ảnh, sau đó dùng phần mềm nội suy ra chuỗi ảnh tương ứng với các góc nhìn liên tiếp. Một bức ảnh dựng bằng kỹ thuật này, nếu được làm tỉ mỉ bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ rất khó  phân biệt được so với việc chụp thật 3D từ các góc liên tiếp. Kỹ thuật này rất hữu dụng vì ít tốn kém, trong khi tài nguyên về mẫu ảnh 2D là vô tận. Ví dụ về kỹ thuật dựng 3D và bản đồ độ sâu:

 

Ảnh gốc 2D

Bản đồ độ sâu

Chuỗi ảnh nội suy

 

   

Vi thấu kính

Tấm vi thấu kính  là một tấm trong suốt, rất mỏng (chừng 1-3 mm) bằng chất liệu tổng hợp, có các vân nhỏ là các vi thấu kính.

Tấm vi thấu kính có  các thông số như góc mở, độ dày T  hay số thấu kính trên inch (lpi). Tấm vi thấu kính đươc dán ép chặt vào bức ảnh tích hợp thành một khối duy nhất, đóng vai trò như một bộ giải mã do có khả năng tách ảnh tích hợp ra làm các ảnh đơn đập vào mắt người quan sát theo các góc khác nhau,. do đó tạo nên hiệu ứng lập thế.

 2) Mã hóa tích hợp

Các bức ảnh này sau đó được xử lý theo một quy trình mã hóa phức tạp để tạo thành một bức ảnh tích hợp đầu ra duy nhất (output). Do quá trình mã hóa không mất mát thông tin nên ảnh tích hợp có dung lượng dữ liệu rất lớn, bằng tổng lượng dữ liệu của tất cả các ảnh đơn. Việc xử lý ảnh mã hóa cần máy tính cấu hình rất mạnh.

    3) In ấn và hiển thị 3D: Dùng vi thấu kính giải mã để tạo hiệu ứng lập thể

Nguyên lý tạo ảnh 3D dùng vi thấu kính đã xuất hiện từ cách đây vài chục năm nhưng việc hiện thực hóa nó chỉ bắt đầu từ vài năm gần đây với sự ra đời của máy ảnh số cũng như những bộ vi xử lý cực mạnh (dùng cho việc mã hóa tích hợp). Những thành tựu của công nghệ in ấn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ra đời những tấm ảnh 3D tích hợp dùng vi thấu kính đầu tiên.

Ảnh tích hợp ở trên sau khi in ra sẽ được dán lên bề mặt một lớp mạng vi thấu kính mỏng. Do đặc tính phân quang của tấm vi thấu kính, ở bất cứ góc quan sát nào mắt trái và mắt phải của ta cũng nhận được 2 ảnh độc lập trong số 20-30 ảnh ở trên, và nhờ hiệu ứng chập ảnh của sinh lý thị giác gây ra ấn tượng lập thể (xem thêm phần Thế giới của thị giác 2 mắt)   .  Khác với điện ảnh 3D, khi xem ảnh nổi 3D, ta không cần phải dùng kính hay bất cứ thủ thuật trợ giúp nào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được không gian ba chiều của tấm ảnh. Công nghệ ảnh tích hợp 3D tạo chiều sâu liên tục và thực sự của từng chi tiết trong ảnh bằng sự tích hợp của nhiều góc nhìn khác nhau. Do tích hợp được số lượng lớn khoảng 20-30 ảnh (so với con số 2 của loại ảnh stereo) nên độ nét tăng tương đương ảnh kỹ thuật số thông thường, làm triệt tiêu hiện tượng nhòe hình, giúp thấy rõ hiệu ứng lập thể ở bất cứ góc quan sát nào. Nói cách khác 3D Photography chính là sự tích hợp của một đoạn phim trong một bức ảnh.

Designed by Phạm Hoàng Minh

 
Principles of integrated 3D imaging
   The nature of the 3D display of image integration also follow the general principle of all genres 3D display , which is based on human visual two matcua
   To get a 3D picture need 3 steps :
     - Capture 3D or 3D ( 3D data input )
     - Handle encryption on computer
     - Printing on paper and 3D display
   1 ) 3D Data Input
Input (input ) of the integrated 3D image technology is a series of multiple photos simultaneously in consecutive angles in a shooting process to obtain special full three -dimensional space of the character ( should also 3D photography is called ) . The number of images of a single medium is 15-20 3D images , up to a maximum of 30 images .
 
 
 
Input can also be output from the image sequence consecutive corner of building virtual 3D models from 3D software
 
 
 
3dsmax
 
 
Maya
output
VRML
 
AutoCad3D
render
...
 
Input can also be a digital 2D normal ( file . Jpg , . Psd , ... ) . We build virtual models 3D scenes using techniques of mapping depth ( depth map ) of the photograph , then use software interpolated image sequence corresponding to the consecutive angles . A photograph made ​​with this technique , if done meticulously by experienced professionals would be difficult to distinguish compared to real 3D shooting from the corners in a row . This technique is useful because less expensive , while the resources of 2D patterns are endless . Examples of 3D rendering techniques and a depth map :
 
 
 
Original 2D image
Depth map
Sequence of image interpolation
 
 
 
    2 ) Integrated Encryption
The images are then processed in a complex coding process to form an integrated picture single output (output ) . Do not encrypt the information loss in image should have a huge amount of data , the total amount of data every single image . The encrypted image processing need strong computer configuration .
    3 ) Printing and 3D display : Use microlensing to decode stereoscopic effect
Principles of 3D imaging using microlensing has emerged from several decades ago , but the realization of it only began in recent years with the advent of digital cameras as well as a powerful processor ( using the integrated encryption ) . The achievements of printing technology also plays an important role in the launch of the integrated 3D image using microlenses first .
Picture above after integrating print is pasted on the surface of a thin layer of microlenses network . Due to the reflective properties of microlensing plate , at any angle of observation of the left eye and right eye images have also received two independent images of 20-30 above, and due to the convolution effect of physiologic images visual impression made ​​possible causes (see section 2 World of eye sight ) . Unlike 3D movie , when watching 3D images , we do not need to use glasses or any procedure can also help ease any sense of three-dimensional images . Integrated 3D imaging technology to create continuity and depth of detail in the image by the integration of many different perspectives . Due to integrate large amounts of 20-30 images ( compared with 2 kinds of stereo images ) should increase the sharpness equivalent conventional digital camera , do suppress image blur , help clear up effects may at any angle observations . In other words 3D Photography is the integration of a video in a photograph .
Designed by Pham Hoang Minh
Microlensing
 
Panels microlensing is a transparent sheet , very thin ( 1-3 mm long ) with a synthetic , small wonder that the microlenses .
Panels microlensing parameters like the aperture angle , thickness T or some lenses per inch ( lpi ) . Panels microlensing is pasted into the picture squeezed integrated into a single unit that acts as a decoder capable of separation by integrating images into a single image caught the eye of the observer under different angles each other . thus creating stereoscopic effect .

 

Những Tác Phẩm Ảnh 3D Của Ông Trần Bảo Hải - The Artwork 3D image of Mr.HaiTran

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới