NGUỒN GỐC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

      NGUỒN GỐC THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 


    Thuyết Âm Dương - Ngũ Hành xuất phát từ Kinh Dịch cổ. Nguồn gốc của thuyết này là từ một mô hình tối cổ về các con số gọi 
là Hà Ðồ. Tương truyền do trời ban cho vua Phục Hy, một ông vua thần thoại của Trung Hoa, cách đây khoảng 4000 năm. 
Khi Ngài đi tuần thú Phương Nam, qua sông Hoàng Hà, bỗng thấy một con Long Mã hiện lên, trên lưng nó có những chấm đen trắng. 

Khi về Ngài mới phỏng theo mà vẽ lại thành một bảng ký hiệu 10 số đếm bằng các chấm đen và trắng, xếp thành hai vòng trong và 
ngoài, theo đúng 4 phương: Nam, Bắc, Ðông, Tây. Ở chính giữa là hai số 5 và 10. Ngài gọi là Hà Ðồ, tức là bức đồ trên sông Hoàng 
Hà (chỉ là hình vẽ chứ không có chữ vì sự phát minh thuộc thời chưa có chữ viết). 

Bảng Hà Ðồ (NT) chia 10 số đếm thành 2 loại số đối xứng nhau: 

Hình ảnh 
Số Dương, số Cơ, số Trời: 1, 3, 5, 7, 9 (chấm trắng). 

Số Âm, số Ngẫu, số Ðất: 2, 4, 6, 8, 10 (chấm đen). 

Số Sinh: 1, 2, 3, 4, 5. 

Số Thành: 6, 7, 8, 9, 10. 

Tuy nhiên, trong Hà Ðồ không phải chỉ có Âm Dương, bởi vì chỉ riêng cơ chế Âm Dương thì không đủ giải thích mọi biến thiên phức 
tạp của vũ trụ. Trong đồ hình còn có cả nội dung tương tác của 10 số đếm, thông qua sự định vị 5 con số đầu tiên là 5 con số Sinh,
 đại diện cho 5 yếu tố vận động trong vũ trụ, đã được ghi rõ trong bài ca quyết: 

Thiên nhất sinh Thủy, Ðịa lục thành chi. 
Ðịa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi. 
Thiên tam sinh Mộc, Ðịa bát thành chi. 
Ðịa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi. 
Thiên ngũ sinh Thổ, Ðịa thập thành chi. 

Nghĩa Là: 
Số Trời 1 sinh Thủy, thành số Ðất 6. 
Số Ðất 2 sinh Hỏa, thành số Trời 7. 
Số Trời 3 sinh Mộc, thành số Ðất 8. 
Số Ðất 4 sinh Kim, thành số Trời 9. 
Số Trời 5 sinh Thổ, thành số Ðất 10. 

Như vậy Ngũ Hành đã được định cùng với 5 cặp số Sinh Thành ra chúng, có vị trí Tiên Thiên theo đúng các hướng của các cặp số: 

1-6: Hành Thủy, phương Bắc. 
2-7: Hành Hỏa, phương Nam. 
3-8: Hành Mộc, phương Ðông. 
4-9: Hành Kim, phương Tây. 
5-10: Hành Thổ, ở Trung Tâm. 

Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ khi tương tác lẫn nhau cũng phải theo cơ chế hai chiều đối xứng là Âm và Dương, tức cơ chế 
Tương Sinh và Tương Khắc. Ðây là tinh thần căn bản của thuyết Ngũ Hành. Theo đó cứ hai Hành đứng kề cận nhau thì sinh cho nhau,
 luân chuyển mãi không ngừng, các Hành cách nhau thì khắc chế nhau, và cứ thế mà luân lưu mãi, biểu thị cho triết lý cao siêu của 
sự đổi thay, biến dịch của vũ trụ tự nhiên. 


TÍNH CHẤT CỦA NGŨ HÀNH 
Hành Mộc gọi là Phu Hòa, vì nó phân bố ra khí ôn hòa làm cho vạn vật được nẩy sinh tươi tốt. 

Hành Hỏa gọi là Thăng Minh, có nghĩa là bừng sáng, có khí thịnh trưởng làm cho vạn vật được phát triển. 

Hành Thổ gọi là Bị Hóa, vì nó đầy đủ khí hóa sinh vạn vật, làm cho vạn vật được đầy đủ hình thể. 

Hành Kim gọi là Thẩm Bình, vì nó phát ra khí yên tĩnh, hòa bình, làm cho vạn vật kết quả. 

Hành Thủy gọi là Tĩnh Thuận, vì có khí tĩnh mà nhu thuận làm cho vạn vật được bế tàng, gìn giữ. 

Quan hệ tương sinh nghĩa là giúp cho nhau lớn hoặc sinh ra nhau. Quan hệ tương khắc là ức chế, làm thiệt hại nhau, nhưng phải biểu
 hiện cái ý quân bình và giữ gìn lẫn nhau giữa các Hành. Quan hệ tương sinh và tương khắc nếu thái quá lại làm cho sự biến hóa bị
 trở ngại khác thường thành ra thái quá hoặc bất cập.

Hành Mộc bất cập được gọi là Ủy Hòa, nghĩa là thiếu khí ôn hòa sẽ làm cho vạn vật rũ rượi, không phấn chấn. 

Hành Hỏa bất cập được gọi là Phục Minh, nghĩa là thiếu khí ấm áp làm cho vạn vật ảm đạm, không sáng. 

Hành Thổ bất cập gọi là Ty Giám, nghĩa là không có khí hóa sinh, sẽ làm cho vạn vật yếu ớt, không có sức. 

Hành Kim bất cập gọi là Tòng Cách, nghĩa là không có khí thu liễm, làm cho vạn vật trở nên mềm giãn, không có sức đàn hồi. 

Hành Thủy bất cập gọi là Hạc Lưu, nghĩa là không có khí phong tàng dấu kín, làm cho vạn vật bị khô queo. 

Hành Mộc thái quá thì gọi là Phát Sinh, do sự khuếch tán khí ôn hòa quá sớm, làm cho vạn vật sớm phát dục. 

Hành Hỏa thái quá gọi là Hách Hy, do khuếch tán hỏa khí mãnh liệt, làm cho vạn vật nóng nảy chẳng yên. 

Hành Thổ thái quá gọi là Ðơn Phụ, do có khí nồng hậu rắn chắc, làm cho vạn vật không thể thành hình. 

Hành Kim thái quá gọi là Kiên Thành, do có khí cứng cỏi làm cho vạn vật ngay thẳng, không có sức nhu nhuyễn. 

Hành Thủy thái quá gọi là Lưu Diễn, do có khí đầy tràn làm cho vạn vật phiêu lưu không thể về chỗ. 

Do đó 2 hệ thống tương sinh và tương khắc không tồn tại đơn độc, biệt lập. Trong tương khắc đã có ngụ ý tương sinh và ngược lại, 
để vạn vật cùng tồn tại và phát triển. Bởi vì vũ trụ không thể có sinh mà không có khắc, không thể có khắc mà không có sinh. Không
 có sinh thì vạn vật không nảy nở, không có khắc thì sự phát triển quá độ sẽ có hại. 

            ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 
                Mười thiên can 
Hình ảnh 

                    Mười hai địa chi 
Hình ảnhHình ảnh 

            Ngũ Hành Tương Sinh Và Tương Khắc 
Hình ảnh 

Thiên Can Tương Sinh Và Tương Khắc 
Dương 
Hình ảnh 

Âm 
Hình ảnh

Mười Thiên Can Ngũ Hợp 
Hình ảnh 

Mười Hai Ðịa Chi Lục Hợp 

Hình ảnh 

Mười Hai Ðịa Chi Tương Xung 

Hình ảnh 

Mười Hai Ðịa Chi Tương Hại 

Hình ảnh
theday
 
Bài viết: 94
Ngày tham gia: 26/03/04 13:42

Gửi bàigửi bởi theday » 14/06/04 14:36

Mười Hai Ðịa Chi Tương Hình 
Cách hình Vô Lễ: Tý hình Mão, Mão hình Tý. 
Cách hình Dựa Thế: Dần hình Tỵ, Tỵ hình Thân, Thân hình Dần. 
Cách hình Vô Ơn: Sửu hình Tuất, Tuất hình Mùi, Mùi hình Sửu. 
Cách hình Tự Hình: Thìn tự hình Thìn, Ngọ tự hình Ngọ, Dậu tự hình Dậu, Hợi tự hình Hợi. 

Tam Hợp Cục Của Mười Hai Ðịa Chi 

Hình ảnh 

Mười Hai Ðịa Chi Hàm Chứa Nhân Nguyên Ngũ Hành 

Hình ảnh 

Ngũ Hành Nạp Âm 
Ðem 10 Thiên Can phối hợp với 12 Ðịa Chi, Can Dương với Chi Dương, Can Âm với Chi Âm biến hóa thành một chu kỳ 60 năm chẵn, 
từ Giáp Tý đến Quý Hợi để ghi Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Tức là những chu kỳ thời gian tuần hoàn theo 60 đơn vị Can - Chi, trong đó 
có 30 đơn vị thuộc Dương, 30
 đơn vị thuộc Âm. Mỗi cặp đơn vị một thuộc Dương và một thuộc Âm đi liền nhau có cùng một Hành gọi là Ngũ Hành Nạp Âm. 

Việc sáng tạo Ngũ Hành Nạp Âm cho vòng Giáp Tý phải trải qua quá trình tính toán phức tạp, nên ngày nay các nhà làm lịch cũng như 
những nhà trạch cát đều sử dụng bảng tính Niên Mệnh đã được soạn sẵn từ xưa để lại. 

Sự Suy Vượng Của Ngũ Hành 
Sự suy vượng của Ngũ Hành được chia làm 5 giai đoạn, tương ứng với 5 giai đoạn của thời gian trong năm. 

Hình ảnh 

"Vượng" là giai đoạn thịnh nhất, phát triển mạnh nhất. 

"Tướng" là giai đoạn thịnh vừa, phát triển chậm hơn. 

"Hưu" là giai đoạn nghỉ ngơi, không còn phát triển. 

"Tù" là giai đoạn bị suy giảm, sa sút. 

"Tử" là giai đoạn chết, hoặc hoàn toàn bị khắc chế. 

Ngũ Hành Và Bát Quái 
Nguyên gốc chữ Quái là chữ Quải, có nghĩa là "treo". Thuở xưa người Trung Hoa dùng 8 thanh tre, trên mỗi thanh tre có ghi ký hiệu
 rồi đem treo ở 8 cột theo 8 hướng, từ đó mà thành tên Bát Quái. Bát Quái Gồm Có Tiên Thiên Bát Quái Và Hậu Thiên Bát Quái 
Tiên Thiên Bát Quái 

Hình ảnh 
Tiên Thiên Bát Quái được Vua Phục Hy phỏng theo Hà Ðồ mà vạch ra, trong đó hàm chứa nhiều nội dung về nguyên tắc lý luận cơ
 bản của học thuyết Âm Dương 

Hậu Thiên Bát Quái 

Hình ảnh 
Hậu Thiên Bát Quái do Văn Vương đã vẽ ra dựa theo Lạc Thư, hàm chứa cái dụng lớn lao của Bát Quái trong mọi biến thiên từ vũ trụ
 cho đến con người cùng vạn vật 

Bảng Quy Loại Ngũ Hành 
Sự biểu hiện, liên hợp, cùng ứng dụng của Ngũ Hành với thiên nhiên, con người, vạn vật rất lớn lao không thể nào tìm hiểu và trình
 bày được hết. Bảng liệt kê sau đây chỉ nói lên phần nào căn bản tương quan giữa Ngũ Hành cùng mọi vật như sau: 
Hình ảnh 

Thuyết Âm Dương Ngũ Hành xuất hiện như một học thuyết triết học bao trùm mọi phương diện trong vũ trụ. Âm Dương, Ngũ Hành
 cùng song song tồn tại để bổ khuyết, chế hóa, cùng thúc đẩy sự sinh trưởng, biến hóa vô cùng của vạn vật. 

Kết luận:
Trải qua nhiều thời đại, các bậc Thánh Nhân đã dày công nghiên cứu, sáng tạo, cùng vận dụng thuyết Ngũ Hành vào những vấn đề
 rất lớn rộng, có liên quan mật thiết đến con người như thiên văn, lịch pháp, y học, dược học, võ học, thời sinh học, định chế xã hội, 
văn hóa, phong thủy, địa lý, chiêm tinh, bói toán v.v... Nên với phần Ngũ Hành Luận trên đây, hy vọng giới thiệu đến Quý Vị một vài 
nét tổng quát và căn bản của nền minh triết Ðông Phương cùng những ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ Hành trong các lãnh
 vực nhân sinh.