MIỀN TRUNG 2014

DANH SÁCH BẢN HỘI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH HÀNH HƯƠNG MIỀN TRUNG 2014

TRƯỞNG ĐOÀN: TRẦN BẢO THÁI SĐT:01297014439

STT

QUÝ DANH

ĐỊA CHỈ

SĐT

 1.  

Trần Thanh Tuấn

 

83 Hàng Cấp

0903282905

 1.  

Hoàng Dinh

 

196 Nguyễn Du

 

 1.  

Trần Thị Thìn

Số 1 ngõ 158 Kim Giang- HN

01216539072

 1.  

Trần Thị Phúc

Ngõ Thổ Quan- Khâm Thiên- HN

0916148257

 1.  

Lã Thị Nga

 

76 Minh Khai

 

 1.  

Lã Thị Lý

 

449 Trần Hưng Đạo

0949277582

 1.  

Trần Thị Ngoan

11/ 45 Hàng Thao

 

 

 1.  

Trần Văn Quế

28 Hàn Thuyên

 

0915170735

 1.  

Vũ Đức Điệp

 

159 Nguyễn Hiền

 

 1.  

Đỗ Thị Huê

 

159 Nguyễn Hiền

0944445600

 1.  

Vũ Thị Thu

Xóm 14 xã Xuân Thượng- Xuân Trường

 

 1.  

Vũ Thị Khuê

Xóm 11 xã Xuân Thượng- Xuân Trường

 

 1.  

Nguyễn Văn Hùng

 

76 Hàng Cấp

0913518001

 1.  

Trần Thị Tuyết Mai

 

76 Hàng Cấp

0916187668

 1.  

Trần Bảo Thái

 

83 Hàng Cấp

01297014439

 1.  

Vũ Mạnh Tuyên

 

159 Nguyễn Hiền

 

 1.  

Nguyễn Thị Tân

 

196 Nguyễn Du

0904343525

 1.  

Hà Thị Oanh

 

196 Nguyễn Du

 

 1.  

Hoàng Văn Hiền

 

5/ 13 Vỵ Xuyên

 

 1.  

Hoàng Thị Lụa

 

4/ 13 Vỵ Xuyên

01277895038

 1.  

Nguyễn Tiến Liền

 

Xóm 3 Nam Nghĩa

01289287658

 1.  

Phạm Thị Nga

36/ 36/ 351 Lĩnh Nam- HN

01276514081

 1.  

Trần Bảo Tân

 

83 Hàng Cấp

 

 1.  

Trần Thị Lạc

 

18 Đường Công Viên

0927974497

 1.  

Cao Đình Khoa

 

11/ 17 Nguyễn Du

0943827882

 1.  

Bùi Thanh Nghị

 

85 Thành Chung

0913611532

 1.  

Lưu Minh Thắng

 

Đường Kênh

01234078917

 1.  

Hoàng Thị Là

 

Đường Kênh

 

 1.  

Trần Thị Thu

 

71 Ngõ 82 Vỵ Xuyên

0936991623

 1.  

Trần Văn Bình

 

129 Nguyễn Du

0914849489

 1.  

Vũ Thị Lam

34/ 25/ 111 Mạc Thị Bưởi

01237898492

 1.  

Bùi Thị Lan

 

267 Trần Thái Tông

 

 1.  

Nguyễn Thị Giang

 

251 Trần Thái Tông

 

Phòng ngủ nhóm 07- 4 vị

19

Hoàng Văn Hiền

 

5/ 13 Vỵ Xuyên

 

20*

Hoàng Thị Lụa

 

4/ 13 Vỵ Xuyên

01277895038

27

Lưu Minh Thắng

 

Đường Kênh

01234078917

28

Hoàng Thị Là

 

Đường Kênh

 

Phòng ngủ nhóm 08- 4 vị

29

Trần Thị Thu

 

71 Ngõ 82 Vỵ Xuyên

0936991623

31*

Vũ Thị Lam

34/ 25/ 111 Mạc Thị Bưởi

01237898492

32

Bùi Thị Lan

 

267 Trần Thái Tông

 

33

Nguyễn Thị Giang

 

251 Trần Thái Tông

 

Phòng ngủ nhóm 01- 4 vị

01

Trần Thanh Tuấn

 

83 Hàng Cấp

0903282905

02

Hoàng Dinh

 

196 Nguyễn Du

 

15

Trần Bảo Thái

 

83 Hàng Cấp

01297014439

23

Trần Bảo Tân

 

83 Hàng Cấp

 

Phòng ngủ nhóm 02- 4 vị

03 *

Trần Thị Thìn

Số 1 ngõ 158 Kim Giang- HN

01216539072

04

Trần Thị Phúc

Ngõ Thổ Quan- Khâm Thiên- HN

0916148257

07

Trần Thị Ngoan

11/ 45 Hàng Thao

 

 

24

Trần Thị Lạc

 

18 Đường Công Viên

0927974497

Phòng ngủ nhóm 03- 4 vị

05

Lã Thị Nga

 

76 Minh Khai

 

06

Lã Thị Lý

 

449 Trần Hưng Đạo

0949277582

17*

 

Nguyễn Thị Tân

 

196 Nguyễn Du

0904343525

18

Hà Thị Oanh

 

196 Nguyễn Du

 

Phòng ngủ nhóm 04- 4 vị

08

Trần Văn Quế

28 Hàn Thuyên

 

0915170735

25

Cao Đình Khoa

 

11/ 17 Nguyễn Du

0943827882

26

Bùi Thanh Nghị

 

85 Thành Chung

0913611532

30*

Trần Văn Bình

 

129 Nguyễn Du

0914849489

Phòng ngủ nhóm 05- 4 vị

09*

Vũ Đức Điệp

 

159 Nguyễn Hiền

 

10

Đỗ Thị Huê

 

159 Nguyễn Hiền

0944445600

11

Vũ Thị Thu

Xóm 14 Xuân Thượng- X Trường

 

12

Vũ Thị Khuê

Xóm 11 Xuân Thượng- X Trường

 

16

Vũ Mạnh Tuyên

 

159 Nguyễn Hiền

 

Phòng ngủ nhóm 06- 4 vị

13

Nguyễn Văn Hùng

 

76 Hàng Cấp

0913518001

14*

Trần Thị Tuyết Mai

 

76 Hàng Cấp

0916187668

21

Nguyễn Tiến Liền

 

Xóm 3

 Nam Nghĩa

01289287658

22

 

 

 

Phạm Thị Nga

36/ 36/ 351

Lĩnh Nam- HN

01276514081