Một Số Hình Ảnh Chụp Bằng Máy Ảnh 3D Của Ông Hải Trần - Some pictures taken with the 3D Photo of Mr. Hai Tran

 photo IMG_0038_zpsd3d1219e.jpg

 

 photo photo13_zpsfd1537ac.jpg

 

 photo photo5_zpse28c5167.jpg

 

 photo photo9_zps147ec263.jpg

 

 photo photo11_zpsb4f57e9a.jpg

 

 photo photo8_zps82607ecc.jpg

 

 photo photo12_zps9a613f6e.jpg

 

 photo photo11_zps57f10fa0.jpg

 

 photo Copyofphoto10_zpsf81bc13a.jpg

 

 photo photo3_zpsd539a1a3.jpg

 

 photo photo9_zps284e1e78.jpg

 

 photo photo2_zps5997e6f6.jpg

 

 

 photo photo_zpseb1eeb85.jpg

 

 photo photo6_zps7068d13d.jpg