MỘNG

MỘNG

http://www.zda.vn/data/zv4_4/mong_1926.jpg

Em xuất hiện như trong tranh huyền thoại

Ta sững sờ ôm mộng khóc liêu trai

Vô Thường _ Đêm

mong4_500