Hoa quả lai ( Do ông TRẦN BẢO HẢO sưu tầm )

Hoa quả lai ( Do ông TRẦN BẢO HẢO sưu tầm )

 

Bây giờ Táo đã thành cam

Qủa cam thành dứa quả đào thành lê

Con người cũng chẳng ra gì

Lương Tâm đánh mất

Chạy đi đường nào...Hoa quả lai