Hoa quả lai ( Do ông TRẦN BẢO HẢO sưu tầm )

 

Hao Tran

 

Bây giờ Táo đã thành cam

Qủa cam thành dứa quả đào thành lê

Con người cũng chẳng ra gì

Lương Tâm đánh mất chạy đi đàng nào...


 

Hoa quả lai