Hồng Ngát - Với Những Khúc Hát Chèo, Hát Văn - Hay Nhất