Giới Thiệu Một số bức ảnh đẹp !Introduce some beautiful photos! ( Mr Hai Tran )

Nhìn Hoa hoa muốn nói ! Looking flower States'd say! Photographs by Mr. Hai Tran

 photo photo9_zps284e1e78.jpg

3-d picture cuba 11/2013 3-d picture cuba 11/2013 Photographs by Mr. Hai Tran

 photo photo3_zpsd539a1a3.jpg

Mùa Hè Năm 2013 Summer 2013 Photographs by Mr. Hai Tran

 photo rfffyucopy_zps69b204af.jpg

 photo rffyrecopy_zpsa107e70e.jpg

3-đánh tuyết dưới thung lũng âm 33- độ 3D snow hit the valley negative 33 - degrees Photographs by Mr. Hai Tran

 photo fewfwyu341_zpse0dfe7fd.jpg

Cỏ Cây Muôn Vật Đón Chào ! Grass Tree welcomes all things! Photographs by Mr. Hai Tran

 photo photo_zpseb1eeb85.jpg

Vực sâu higway 93 alberta canada Higway 93 alberta canada abyss! Mr. Hai Tran

 photo Untitledzdfet-1copy_zps78df968f.jpg

Tấm hình 3-d Hoa đào tây  * Ánh sáng đặc biệt 3-d picture Cherry * west light special! Photographs by Mr. Hai Tran

 photo photo11_zpsb4f57e9a.jpg

Mùa Hè Năm 2013 Summer 2013 Mr. Hai Tran

 photo vsvsscopy_zpsf5a5f2a3.jpg

XEM THÊM NHỮNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG HAI TRAN