Du Xuân 2014

Du Xuân 2014 ( ngày 09 / tháng Giêng Năm Giáp Ngọ ) 08/02/2014

Chùa Tây Phương -Chùa Thầy (Hà Nội ) & Đền Bà Chúa Kho   ( Bắc Ninh )

Trưởng Đoàn Trần Bảo Thái - Số Điện Thoại 01297014439 - EMail  : tranbaothai1953@yahoo.com

Tourism Spring 2014 (09 days / year Giap Ngo January) 02/08/2014

Tay Phuong Pagoda -Thay Pagoda Temple-West (Ha Noi) & Ba Chua Kho Temple (Bac Ninh)

Mr -Tran Bao Thai leader - Phone 01297014439 - email: tranbaothai1953@yahoo.com

DANH SÁCH QUÝ VỊ THÀNH VIÊN THAM GIA CHUYẾN

HÀNH HƯƠNG

Xe số 01- Lái xe Nguyễn Duy Hưng

ĐT-  0947190786

 

 1.  

Vũ Thị Ngần

 1.  

Vũ Thị Nguyệt

 1.  

Nguyễn Thị Bằng

 1.  

Nguyễn Thị Hoàn

 1.  

Trần Thị Hải

 1.  

Trần Thị Thu Hiền

 1.  

Nguyễn Văn Bang

 1.  

Nguyễn Thị Lộc

 1.  

Trần Thị Hà

 1.  

Trần Dương Cừ

 1.  

Trần Thị Lạc

 1.  

Phạm Thị Nga

 1.  

Phan Thùy Linh

 1.  

Lưu Mạnh Cường

 1.  

Trần Văn Bình

 1.  

Lê Nguyên Thành

 1.  

Trần Văn Vạn

 1.  

Nguyễn Thị Minh

 1.  

Trần Thị Phương

 1.  

Vũ Đình Giáp

 1.  

Trần Thị Thuận

 1.  

Nguyễn Thị Minh

 1.  

Vũ Ngọc Lợi

 1.  

Đinh Thị Nhung

 1.  

Trịnh Thị Hiền

 1.  

Đặng Thanh Nga

 1.  

Đinh Thị Dung

 1.  

Đinh Văn Hải

 1.  

Dương Thị Dung

 1.  

Vũ Thị Nhung

 1.  

Đinh Thị The

 1.  

Đặng Việt Trinh

 1.  

Lưu Thị Ân Anh

 1.  

Lưu Thị Nguyệt

 1.  

Ngô Thị Oanh

 1.  

Vũ Thanh Nga

 1.  

Vũ Thị Thu

 1.  

Cô Phương

( Bạn cô Thu)

 1.  

Trần Thị Phương

 1.  

Trần Thị Thảo

 1.  

Nguyễn Hữu Loan

 1.  

Nguyễn Văn Thạch

 1.  

Nguyễn Hữu Hưng

 1.  

Vũ Thị Thu

 1.  

Trần Duy Tài

 1.  

( Phụ)

Nguyễn Văn Tuệ

 1.  

( Phụ) Vũ Thị Thủy

 

Trưởng Đoàn Trần Bảo Thái

 

 

 

 

Xe số 02- Lái xe Trần Thế Lực

ĐT - 0915375789

1.

Trần Thị Phương

2.

Vũ Thị Khuy

3.

Trần Thanh Tuấn

4.

Trần Phương Nga

5.

Vũ Thị Yến

6.

Vũ Thị Dung

7.

Nguyễn Thị Lê Hoa

8.

Vũ Hương Giang

9.

Trần Thị Tự

10.

Bùi Thị Bính

11.

Phùng Thị Hiên

12.

Phùng Thị Hiền

13.

Phùng Gia Tuynh

14.

Phạm Quốc Dũng

15.

Phùng Gia Thắng

16.

Nguyễn Thị Nhung

17.

Phùng Gia Bách

18.

Phùng Gia Chiến

19.

Vũ Thị Hòa

20.

Nguyễn Thị Thanh

21.

Bùi Thanh Yến

22.

Nguyễn Thị Oanh

23.

Hoàng Thị Sen

24.

Trần Thị Hiền

25.

Trần Mạnh Hùng

26.

Trần Xuân Hòa

27.

Trần Xuân Tùng

28.

Trần Hồng Sơn

29.

Trần Thị Toan

30.

Nguyễn Văn An

31.

Bùi Thị Thực

32.

Trần ANH quang

33.

Bùi Thị Tâm

34.

Bùi Thị Hưng

35.

Trần Bích Ngọc

36.

Hoàng Văn Hành

37.

Bùi Văn Thuấn

38.

Trần Diệu Hiền

39.

Nguyễn Thị Thu Ngân

40.

Mai Thị Phương

41.

Cao Đình Khoa

42.

Vũ Huy Nam

43.

Nguyễn Văn Khánh

44.

Lê Thị Bích Sinh

45.

Nguyễn Thị Năm

 

 

Du Xuân 2014

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới