DOANH NGHIỆP Vận Tải LAN ANH

Mẫu xe cho thuê

Loại xe: 4 chỗ
Giá: 6500đ/1Km (áp dụng trên 200Km)

 

Loại xe: 16 chỗ
Giá: 8000đ/1Km (áp dụng trên 200Km)

 

Loại xe: 4 chỗ
Liên hệ: 0948.028.028

 

Loại xe: 7 chỗ
Giá:7000đ/1Km(áp dụng trên 200Km)

 
Loại xe: 15 chỗ đời mới
Giá : 8000đ/1Km( áp dụng trên 200Km)
 

Loại xe: 15 chỗ
Giá: 8000đ/1Km(áp dụng trên 200Km)

 

Loại xe ô tô: 29 chỗ
Giá: 12000đ/1Km(áp dụng trên 200Km)

 

Loại xe ô tô: 35 chỗ
Giá: 14000đ/1Km(áp dụng trên 200Km)

 

Loại xe: 47 chỗ
Giá: 17000đ/1Km( áp dụng trên 200km)

 

Loại xe ô tô: 47 chỗ
Giá:17.000đ/1KM ( áp dụng trên 200KM trở lên )

 

 

DOANH NGHIỆP Vận Tải LAN ANH

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới