code tivi trực tuyến

 

  Tân Hồng Thái - Xin giới thiệu chương trình TiVi Trực Tuyến

 

<div>
&nbsp;</div>
<div>
<p><marquee bgcolor="#F2FBFF" direction="“left”" style="color: rgb(255, 0, 255); font-weight: bold;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; Tân Hồng Thái - Xin giới thiệu chương trình TiVi Trực Tuyến</span></span></marquee></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" data="http://files.tanhongthai165hangcap-com.webnode.vn/200052761-49dd44ad8c/TV Online.swf" height="100" width="670"><param name="quality" value="high"><param name="movie" value="http://files.tanhongthai165hangcap-com.webnode.vn/200052761-49dd44ad8c/TV Online.swf"><param name="wmode" value="transparent"><embed height="100" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://files.tanhongthai165hangcap-com.webnode.vn/200052761-49dd44ad8c/TV Online.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="670" wmode="transparent"></embed></object></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>

CODE XEM TIVI ONLINE (TRỰC TUYẾN)

Để trang trí blog thêm đẹp, các bạn có thể tạo một số tiện ích gắn vào blog như: Đồng hồ, banner flash, hình ảnh động, xem thời tiết....Ngoài ra các bạn còn có thể gắn vào blog mình một tiện ích: XEM TI VI ONLINE khá đẹp mắt và hữu dụng.

Tiện ích này sẽ được nằm ẩn trong khung nhỏ, nếu muốn xem tivi bạn chỉ cần click vào mũi tên màu trắng phía dưới bên góc phải của khung, lập tức một màn hình tivi sẽ xuất hiện kèm theo một số kênh thông dụng như: Kênh SCTV1 - SCTV16, Kênh VTC1 - VTC16, các kênh truyền hình địa phương như: Truyền hình Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Đồng Nai, ANTV...và một số kênh truyền hình khác....Khi không muốn xem nữa bạn bấm nút TẮT TIVI và bấm lần nữa nút màu trắng, khung tivi sẽ tự động kéo lên nằm ẩn như ban đầu.

Không nói nhiều nữa, mời bạn bấm vào XEM THỬ phía dưới để xem trước tiện ích này nha

 

 

 

Bạn chỉ việc thêm tiện ích HTML/Javacrip (nếu chưa biết cách thêm tiện ích HTML/Javacript thì mời bạn xem TẠI ĐÂY). Sau đó dán tất cả các đoạn code phía dưới vào:

Read more: CODE XEM TIVI ONLINE (TRỰC TUYẾN) | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="100" width="640" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/TV%20Online.swf?attredirects=0" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
<style type="text/css">
div.css3droppanel { /* Main wrapper for push down panel */
        position: relative;
        margin: 0;
        margin-bottom: 1em; /* margin with rest of content on page */
        }


div.css3droppanel > div { /* Content DIV DIV inside wrapper */
        height: 10px; /* initial height of content when hidden. Should be same height as bottom bar (see div.css3droppanel:after) */
        padding: 5px;
        -moz-box-sizing: border-box; /* ensure any padding and border declared inside content DIV doesn't increase DIV's declared dimensions */
        -webkit-box-sizing: border-box;
        box-sizing: border-box;
        overflow: hidden;
        background: #000000; /* background of content DIV */
        position: relative;
        opacity: 0;
    -moz-transition: all 0.2s ease-in-out 0.1s;  /* CSS3 transition of UL state. Last 0.1s specifies delay before animation */
    -o-transition: all 0.2s ease-in-out 0.1s; /* instead of ease-in-out, also try cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1.4) instead */
    -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out 0.1s;
    transition: all 0.2s ease-in-out 0.1s;
        }

div.css3droppanel:after { /* Add bottom bar beneath wrapper */
        content: '';
        display: block;
        bottom: 0;
        position: absolute;
        width: 100%;
        height: 10px;
        box-shadow: 0 3px 8px gray, 3px 3px 4px brown inset;
        background: #5a1619; /* dark redish background and its gradient versions */
        background: -moz-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%, rgba(117,5,11,1) 50%, rgba(56,38,39,0.72) 100%);
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(118,36,41,1)), color-stop(50%,rgba(117,5,11,1)), color-stop(100%,rgba(56,38,39,0.72)));
        background: -webkit-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(56,38,39,0.72) 100%);
        background: -o-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(56,38,39,0.72) 100%);
        background: -ms-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(56,38,39,0.72) 100%);
        background: linear-gradient(to bottom,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(56,38,39,0.72) 100%);
        }


div.css3droppanel input[type="checkbox"] { /* style invisible checkbox element used to toggle state of push down panel */
        position: absolute;
        right: 50px; /* right position of checkbox */
        width: 60px; /* width of checkbox */
        height: 42px; /* height of checkbox */
        bottom: -34px; /* bottom offset of checkbox */
        z-index: 10;
        cursor: pointer;
        opacity: 0;
        }

div.css3droppanel input[type="checkbox"]:checked ~ div { /* when checkbox is checked, expand content within wrapper */
        height: 650px; /* height of content to expand to. Scrollbar will be shown if content overflows this height */
        opacity: 1;
        overflow: auto;
        }

div.css3droppanel label { /* style label that's positioned below wrapper's bottom bar, and will toggle checkbox when interacted with */ 
        position: absolute;
        right: 50px; /* right position of label */
        width: 60px; /* width of label */
        height: 42px; /* height of label */
        bottom: -34px; /* bottom offset of label */
        border-bottom-left-radius: 30px;
        border-bottom-right-radius: 30px;
        cursor: pointer;
        z-index: 5;
        background: #5a1619; /* dark redish background and its gradient versions */
        background: -moz-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%, rgba(117,5,11,1) 50%, rgba(124,31,32,0.72) 100%);
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(118,36,41,1)), color-stop(50%,rgba(117,5,11,1)), color-stop(100%,rgba(124,31,32,0.72)));
        background: -webkit-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(124,31,32,0.72) 100%);
        background: -o-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(124,31,32,0.72) 100%);
        background: -ms-linear-gradient(top,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(124,31,32,0.72) 100%);
        background: linear-gradient(to bottom,  rgba(118,36,41,1) 0%,rgba(117,5,11,1) 50%,rgba(124,31,32,0.72) 100%);
        box-shadow: 0 3px 8px black, 5px 5px 6px brown inset, 0 -3px 3px rgba(152,41,47,0.7) inset, 0 5px 0 rgba(255,255,255,0.7) inset;
        }

div.css3droppanel label:hover { /* style of label when mouse rolls over it */
        box-shadow: 0 3px 8px black, 5px 5px 6px brown inset, 0 -3px 3px rgba(152,41,47,0.7) inset, 0 5px 0 rgba(255,255,255,0.7) inset, 0 0 15px rgba(255,255,255,0.8) inset;
        }

div.css3droppanel label:after { /* generated down arrow */
        content: '';
        position: absolute;
        display: block;
        width: 0;
        height: 0;
        border: 12px solid transparent;
        border-color: white transparent transparent transparent;
        top: 18px;
        left: 18px;
        box-shadow: 0 0 7px gray inset;
        }

</style>

<!--[if lte IE 8]>

<style>

/* Hide panel from IE8 and below */

div.css3droppanel {
        display: none;
        }

</style>

<![endif]-->

<div class="css3droppanel">
<input type="checkbox" id="paneltoggle" />
<label for="paneltoggle" title="Click to open Panel"></label>
<div class="content">

<!--panel content goes here-->

<p>
<style>
button {
border : 1px solid #6a8da4;
cursor : pointer;
width:83px;
height:22px;
text-transform:uppercase;
font-size:10px;
}
button:hover {
color: #ffffff;
border : 1px solid #000000;
cursor : pointer;
width:83px;
height:22px;
text-transform:uppercase;
font-size:10px;
}
</style>
<iframe bottommargin="0" frameborder="0" id="MPlayer" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" name="MPlayer" nosize="" rightmargin="0" scrolling="no" src="http://3.bp.blogspot.com/-JJBXJtGQOmw/UnHTsoniPvI/AAAAAAAA4Kw/g5PQbOOZ_PQ/s1600/picture.jpg" style="height: 450px; width: 630px;" topmargin="0"></iframe>
<div id="channel_center" style="height: 130px; max-height: 130px; overflow: auto; text-align: center; width: 620px;">
<button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://4.bp.blogspot.com/-4oKhKpeErng/UnGK0keGsrI/AAAAAAAA4Gk/47Z_EgM75TI/s1600/picture.jpg'"><span style="color: red; font-size: xx-small;"><b>TẮT TIVI</b></span></button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv1'">VTV1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv2'">VTV2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv3'">VTV3</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV4.htm'">VTV4</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=Truyen-Hinh&xem=hanoi1%28vtc%29&type=2'">HàNội 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=hanoi2'">HàNội 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=thvl1'">VĩnhLong 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=thvl2'">VĩnhLong 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&xem=vov-tv&type=2'">VOV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=Truyen-Hinh&xem=dong-nai-1&type=2'">ÐồngNai 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=dong-nai-2'">ĐồngNai 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=web&xem=yantv&type=2'">YanTV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=hau-giang'">HậuGiang</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=Truyen-Hinh-Viet-Nam-VTV-Truc-Tuyen-Online&xem=vtv-danang&type=2'">ĐàNẳng</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=web&xem=mtv&type=2'">MTV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=quang-nam'">QuảngNam</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=binh-thuan'">BìnhThuận</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=long-an'">LongAn</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://anhaoca.zz.mu/Tivi/CANTHO2.htm'">Cần Thơ 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://anhaoca.zz.mu/Tivi/CANTHO1.htm'">Cần Thơ 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=trt1-hue'">TRT1Huế</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://anhaoca.zz.mu/Tivi/BRT.htm'">BRT</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=Truyen-Hinh&xem=htv7%28vtc%29&type=2'">HTV7</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?tab=Truyen-Hinh&xem=htv9%28vtc%29&type=2'">HTV9</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv1(vtc)'">VTV1(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv2(vtc)'">VTV2(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv3(vtc)'">VTV3(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv4(vtc)'">VTV4(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vctv12(styletv)'">VCTV12</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc1'">VTC1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc2'">VTC2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc31&amp;streamer=rtmp://117.103.225.4:1935/live&amp;menu=false&amp;autostart=true&amp;stretching=uniformcontrolbar=over'">VTC3</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc4'">VTC4</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc6'">VTC6</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc7'">VTC7</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc8'">VTC8</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc9'">VTC9</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc10'">VTC10</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc14'">VTC14</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc16'">VTC16</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv1'">SCTV1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv2'">SCTV2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv3'">SCTV3</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv4'">SCTV4</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv5'">SCTV5</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv6'">SCTV6</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv7'">SCTV7</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv8'">SCTV8</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv9'">SCTV9</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv10'">SCTV10</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv11'">SCTV11</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv12'">SCTV12</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv13'">SCTV13</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv14'">SCTV14</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv15'">SCTV15</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv16'">SCTV16</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv17'">SCTV17</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov-gt-hn'">VOV-HN</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov-gt-tphcm'">VOV-TPHCM</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov-tv'">VOV-TV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov1'">VOV1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=itv'">ITV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=itv_music'">ITV_Music</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc1(vtc)'">VTC1(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc2(vtc)'">VTC2(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc9(vtc)'">VTC9(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv24.vn.xunghe.vn/?xem-kenh=antv.stream'">ANTV</button>
</div>

</p>

<!-- end panel content -->

</div>

</div>

Read more: CODE XEM TIVI ONLINE (TRỰC TUYẾN) | dunghennessy 
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike