Code html làm ảnh hoặc text chạy trên web, blog

Hiện nay, trên các trang website, hay blog điều có những dòng chữ hay những hình ảnh chay qua lại, lên xuống rất đẹp mắt. Để trang trí thêm cho trang cũng như là tiết kiệm được diện tích site của ta, hôm nay mình sẽ tổng hợp 1 số code cơ bản để các bạn có thể làm điều đó.
 
 

Đầu tiên là đoạn code sẽ có cấu trúc chung như thế này:<marquee id="marq" scrollamount="3" direction="up" loop="50" scrolldelay="0" behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> *** </marquee> 

 // Các thông số:
scrollamount và scrolldelay: là điều chỉnh thông số về tốc độ và thời gian.
direction: là hướng chạy của đối tượng mà ta cho chạy. có 4 hướng là: left - right - down - up
loop: là số lần lặp của đối tượng.
behavior: là hiệu ứng chạy của đối tượng, có 3 giá trị: slide - alternate - scroll  • Slide: chạy tới khi chạm lề thì dừng lại.
  • alternate: chạy tới khi chạm lề thì chạy ngược lại.
  • scroll: là kiểu mặt định, kiểu này tự động áp dụng vào tất cả các hình thức còn lại.

** chú ý: những phần bôi xanh là những phần dùng để thay đổi thuộc tính theo ý ta mong muốn

A. Áp dụng cho text.
Việc áp dụng vào text thì cũng khá đơn giản, trên phần code chung có 3 dấu sao bị bôi xanh ( *** ) là phần mà ta sẽ đưa đoạn text mà ta muốn cho chạy vào vị trí đó.http://connection-all.blogspot.com


Đối với text thì ta cũng có thể thêm vào các thuốc tính như font color, style, font-color,...
Các bạn tiếp tục thay đổi các thuộc tính tùy theo sở thích của mình nhé, ví dụ ở trên là mình cho chạy từ phải sang trái (direction="left") và vòng lặp forever.

Tiếp theo là text chạy chạm lề rồi chạy ngược lại:http://connection-all.blogspot.com


Text chạy lên 


http://connection-all.blogspot.comText chạy xuống    
http://connection-all.blogspot.com(Nhìn vui mắt quá, hjhj) 

B. Áp dụng cho hình ảnh
Cũng tương tự như phần áp dụng cho text, ta chỉ việc thêm nội dung vào 3 dấu sao đó, nhưng ở đây ta thay bằng thẻ <img>.
Ví dụ để làm cho hình ảnh chạy từ dưới lên và khi ta rê chuột vào thì hình sẽ đứng lại và có link liên kết cho hình, thì ta sửa code lại thành:
<marquee id="marq" scrollamount="3" direction="up" loop="50" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">

<a href="Link"><img src="Link hình ảnh" title="Ghi chú cho ảnh" width="200" height="300"/> </a>
<a href="Link"><img src="Link hình ảnh" title="Ghi chú cho ảnh" width="200" height="300"/> </a>
.................................( Thêm link vào đây)
<a href="Link"><img src="Link hình ảnh" title="Ghi chú cho ảnh" width="200" height="300"/> </a>
</marquee>

Ok quá trình là như vậy, còn bên dưới là kết quả.