Cảm Ơn Đời ! Bài Thơ Của Ông Trần Bảo Hảo - Thank You Life - Poems by Mr.HaoTran 

Thanks for being our friends -- HoPhap.Net
 

Thoáng chốc trôi đi đã bẩy mươi
Trong lòng đầy ắp những nụ cười
Cười vì thế thái nhân tình thế
Tuổi đã xế chiều vẫn thấy Tươi
         ****************
Thu đi đông tới xuân lại tới
Hoa nở muôn nơi rực sáng ngời
Hồn xuân thấp thoáng nơi đâu đó
Ta sẽ tìm xuân khắp đất trời.
        ****************
Phân ly không biết ngày nào tới
Hiện tại ta vui với đất trời
Con con cháu cháu quây quần đến
Hạnh phúc đời này thật là Tươi. H/T..

                      Trần Bảo Hảo - Canada 2014

Cảm Ơn Đời ! Bài Thơ Của Ông Trần Bảo Hảo - Thank You Life - Poems by Mr.HaoTran

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới