Bài THơ Chúc Ông Phan Lâm Hải Tròn 80 Tuổi - Tác Giả Hảo Trần

   
     CHÚC ANH PHAN LÂM HẢI TRÒN 80 TUỔI

                                              Xuân Tám mươi    

       Chúc anh thượng thọ Tám mươi
       Anh luôn luôn nở nụ cười cùng xuân
       Vui xuân tám chục vuông tròn
       con con cháu cháu vui quanh một nhà
       Sơn Hà trên thuận dưới hoà
       Cả nhà hạnh phúc chan hoà tình thương
       Em nay tuy ở  phương xa
       Nhớ ngày sinh nhật tuy xa mà gần
       Ngày sinh tháng một hai nhăm
       Môt chín ba sáu có anh nơi này
       Anh em duyên kiếp ba sinh
       Chúc anh chúc chị chúc luôn cả nhà
       vui vầy hạnh phúc bao la
       Chúc anh Trăm tuổi , nếu hơn em mừng..H/T.
                                                               陳寶好  加拿大
       25/1/1936          
 

 

Bài THơ Chúc Ông Phan Lâm Hải Tròn 80 Tuổi - Tác Giả Hảo Trần

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới