Giới Thiệu Một Số Bức Ảnh Kỷ Niệm - Introduced some commemorative photos

Gần 100 người ở Trên chiếc đu quay tròn với tốc độ Trên 1000 vòng / phút  - Nearly 100 people in circular carousel On pace Over 1000 rounds / minute

 photo dfhjjyt_zps5501ebd0.jpg
 

 

2 cháu tương lai - ethan-&dawin - two grandchildren future - ethan-& Darwin

 photo hkkkkkkkkkkt_zps4e8b08ce.jpg

Tim & shely tran

 photo hliofds_zpsf91382a7.jpg

 

MR HaiTran

 photo photo15_zps1332bc7d.jpg

 

MR HaiTran

 photo photo17_zpsa67001bb.jpg

 

 

 Những bức ảnh 3-d Hiếm có - The 3-D photos Rare

 photo photo13_zpsfd1537ac.jpg
 

 

MR HaiTran

 photo rrqqwrtrt_zps23bbd378.jpg

 

Ảnh 3-d mùa Xuân tuyết tan - 3-d images spring snowmelt

 photo photo4_zps5731228b.jpg
 

 

Ảnh 3d Căn Nhà Đổ - 3d image of the house

 photo photo14_zps5e4acad8.jpg

 

Ảnh 3-d mùa Xuân tuyết tan - 3-d images spring snowmelt

 photo Untitled-1copyjpgttew_zpsefbd0855.jpg

Mùa hè sau Vườn - The following summer park

 photo Untitled-1gggggggggggg_zpsa98c55a8.jpg


Mùa Đông noel - Winter Christmas

 photo yyyyyyyyyde_zps76410d50.jpg
 
 photo Untitled-1copyjpguuuuuuuuuuu_zpsc6ea8009.jpg
 
 photo Untitled-1copyjpgtyee_zps7050cfd7.jpg


 photo photo1_zps0567dfc7.jpg

 

 photo IMG_0038_zpsd3d1219e.jpg
 

XEM THÊM NHỮNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG HAI TRAN