Đặt lịch xem ngày lên website

Đặt lịch xem ngày lên website khác

ngày đăng: 21/12/2006 09:23:35 PM 
Có thể thực hiện điều này bằng các cách sau đây 

I/ Để đặt lịch xem ngày lên website của bạn, hãy chép đoạn mã sau bỏ lên website:

<iframe src="http://www.xemngay.com/ngay.htm" width="300px" height="500px"   frameborder="0" ></iframe>

(có thể đổi lại các tham số như width, height... để phù hợp với website của bạn)

II/Xem lịch 7 ngày

<iframe src="http://xemngay.com/7ngay.htm"  height="340px"  scrolling=no   frameborder="0" ></iframe>

III/ Đặt Lịch âm dương lên site:

<script language="javascript" src="http://www.xemngay.com/js/amlich-hnd.js"> </script>
<script language="JavaScript">
setOutputSize("small");
document.writeln(printSelectedMonth());
</script>

IV/ Tin tức mới nhất

<iframe src="http://www.xemngay.com/tintuc.htm" frameborder="0" ></iframe>