Đại Lễ Phật Đản 2007 Tại Chùa Cả TP Nam Định

tranthanhtuan83hangcap's DAI LE PHAT DAN 2007 album on Photobucket