Đền cổ tại nơi Đức Phật ra đời ( sưu tầm ông Trần Bảo Hảo )

Đền cổ tại nơi Đức Phật ra đời ( sưu tầm ông Trần Bảo Hảo )

 

Đền cổ tại nơi Đức Phật ra đời

 
Hiện nhóm khai quật dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Robin Coningham từ Đại học Durham, Anh Quốc và nhà nghiên cứu Nepal Kosh Prasad Acharya đang tiếp tục làm việc