Tình Thơ

2016-02-27 21:30
 ảnh 12745884_1736462636609597_3648655078087251143_n_zpsapr4cmje.jpg

Khanh Trần

 YÊU MÀU TRẮNG
Người thi sĩ cổ quàng khăn trắng
Có nỗi buồn trắng cả không gian
Người viết vội bài thơ màu trắng
Gửi cho người áo trắng sang ngang.