Tình Bạn

2016-02-27 20:18

Tình Bạn

 ảnh 886856_217757058573361_5482926545636792374_o_zpspgmeqwzt.jpg

NGƯỜI BẠN MỚI


Người ấy và tôi lạ lắm thay
Năm kia năm ngoái với năm này
Không quen không chuyện nay thành bạn
Cùng bước đường đi những tháng ngày.