Sầm Sơn 2014

2015-02-24 10:19

Bản hội nam định Xe số 1: 45 ghế

STT

QUÝ DANH THÀNH VIÊN

ĐỊA CHỈ

1.  

Nguyễn Văn Quyền

 

2.  

Nguyễn Thị Thường

 

3.  

Phan Ngọc Toản

 

4.  

Phan Ngọc Toan

 

5.  

Nguyễn Văn Phú

 

6.  

Đoàn Thu Uyên

 

7.  

Trần Thị Sáu

 

8.  

Trần Thu Hà

 

9.  

Đoàn Văn Mạnh

 

10.                    

Trần Thị Hiếu

 

11.                    

Vũ Đức Điệp

 

12.                    

Đỗ Thị Huê

 

13.                    

Đoàn Huy Hoán

 

14.                    

Nguyễn Thị Ngọc

 

15.                    

Vũ Trọng Tú

 

16.                    

Vũ Thị Minh

 

17.                    

Phạm Văn Hiếu

 

18.                    

Trần Mai Hương

 

19.                    

Phạm Thị Hồng Nhung

 

20.                    

Nguyễn Thanh Thủy

 

21.                    

Trần Thị Quý

 

22.                    

Phạm Thị Ngọc Ánh

 

23.                    

Vũ Ngọc Lợi

 

24.                    

Đinh Thị Nhung

 

25.                    

Lã Ngọc Quý

 

26.                    

Trần Lan Phương

 

27.                    

Đinh Văn Hải

 

28.                    

Đinh Thị Dung

 

29.                    

Nguyễn Văn Khánh

 

30.                    

Nguyễn Văn Khánh

 

31.                    

Vũ Thị My ( Hoán )

 

32.                    

Vũ Huy Nam

 

33.                    

Nguyễn Thị Thu Ngân

 

34.                    

Nguyễn Thị Thu Ngân

 

35.                    

Hoàng Thị Sen

 

36.                    

Trần Thị Hiền

 

37.                    

Đặng Thanh Nga

 

38.                    

Nguyễn Thị Mai Anh

 

39.                    

Nguyễn Thị Hạnh

 

40.                    

Nguyễn Đức Anh

 

41.                    

Nguyễn Thị Năm

 

42.                    

Nguyễn Thị Thu Ngân

 

43.                    

Lê Ánh Nguyệt

 

44.                    

Vũ Văn Ba

 

45.                    

Vũ Phương Thảo

 

46.                    

Phụ 1 Nguyễn Văn Khánh

 

47.                    

Phụ 2 Cao Đình Khoa

 

48.                    

Phụ 3 Đỗ Thị Huê

 

49.                    

Phụ 4 Trần Thị Dậu

 

XE SỐ 02: 33 GHẾ

 

TT

QUÝ DANH THÀNH VIÊN

ĐỊA CHỈ

1.

Trần Bảo Thái

 

2.

Trần Thanh Tuấn

 

3.

Hoàng Kim Bình

 

4.

Vũ Mạnh Tuyên

 

5.

Trần Thị Nga

 

6.

Trần Phúc- Trần Hiếu

 

7.

Vũ Thị Yến

 

8.

Vũ Thị Dung

 

9.

Nguyễn Thị Lê Hoa

 

10.

Vũ Hương Giang

 

11.

Trần Thị Tự

 

12.

Nguyễn Thị Cúc

 

13.

Sơn Hà

 

14.

Sơn Hà

 

15.

Sơn Hà

 

16.

Sơn Hà

 

17.

Sơn Hà

 

18.

Sơn Hà

 

19.

Sơn Hà

 

20.

Sơn Hà

 

21.

Trần Thị Nhung

 

22.

Nguyễn Đức Trung

 

23.

Sơn Hà

 

24.

Sơn Hà

 

25.

Hoàng Thị Lụa

 

26.

Hoàng Thị Là

 

27.

Vũ Thị Thu

 

28.

Nguyễn Thị Lan

 

29.

Trần Bảo Tân

 

30.

Lưu Minh Thắng

 

31.

Hoàng Văn Hiền

 

32.

Trần Thị Tuyết Nhung

 

33.

Trần Thị Tuyết