Đầu Xuân Lễ Chùa

2016-02-27 20:32

 · 

CHÙA PHỤNG SƠN TỰ
Đi lễ đầu năm chùa Phụng Sơn
Cầu xin năm mới đẹp tươi hơn
Mọi người hạnh phúc vui xuân nhé
Xum họp quây quần đầm ấm hơn.