CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THĂM QUAN CHIÊM BÁI DANH THẮNG YÊN TỬ, CHÙA TIÊN, - ĐỀN CẶP TIÊN, ĐỀN CỬA ÔNG

2015-02-23 08:32

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THĂM QUAN 

CHIÊM BÁI DANH THẮNG YÊN TỬ, CHÙA TIÊN, - ĐỀN CẶP TIÊN, ĐỀN CỬA ÔNG

Thời gian: 22h tức 10h đêm ngày chủ nhật ngày 09/ 02 âm lịch ( tức ngày 09/ 03/ 2014) đến hết ngày thứ 2 ngày 10/ 02 âm lịch. Khoảng 22h về tới Nam định kết thúc chuyến hành hương! Địa điểm đón khách: 83 Hàng Cấp- Nam định

Thời gian: xe khởi hành lúc 22h tức 10h tối ngày 09/ 02 âm lịch

Trưởng Đoàn Trần Bảo Thái - tel -01297014439

LỊCH TRÌNH CHUYẾN HÀNH HƯƠNG THẮNG TÍCH

1. ĐỀN CỬA ÔNG thờ Đức Trần Quốc Tảng và các vương quan nhà Trần

2. ĐỀN CẶP TIÊN thờ Đức Thánh cô Cửa Suốt ( Cô Bé Cửa Suốt là con gái Đức Trần Quốc Tảng, cháu của Hưng Đạo Đại vương)

3. CHÙA LONG TIÊN thành phố Quảng Ninh

4. CHÙA HOA HIÊN CỔ TỰ thuộc danh thắng Yên Tử

5. CHÙA ĐỒNG trên đỉnh non sơn Yên Tử

ĐOÀN THU 3 MỨC PHÍ:

Từ số ghế 01 đến số ghế 20 = 350.000/ người

Từ số ghế 21 đến số ghế 32 = 330.000/ người

Từ số ghế 33 đến số ghế 45 = 300.000/ người

TRONG ĐÓ BAO GỒM: tiền xe đi về, tiền lễ 5 nơi, tiền ăn phở buổi sáng ở Cửa Ông, tiền lễ mặn xin lộc để ăn trên núi Yên Tử, nước uống, khăn mặt ( quý khách có nhu cầu đi cáp treo ở Yên tử xin quý vị tự túc khoảng 280.000Đ/ 2 lượt khứ hồi)

Xin thông báo tới quý vị tham dự!

ĐOÀN LIÊN HOA PHẬT TỬ

                                    VISIT PROGRAM OF FLAVORS
WIN DEATH LIST YEN worship , not turned, - By radical, his black
Time : 10 am 22 pm news Sunday night 09 / 02 lunar (ie 09 / 03 / 2014 ) to the end of day 2 on 10 / 02 lunar . Around 22 pm on the South end of the pilgrimage ! Pickup Location : Every Level - 83 South to
Time : 22h car immediately depart at 10pm on 09 / 02 lunar
Tran Bao Thai leader - tel -01,297,014,439
SCHEDULE ANALYSIS pilgrimage WIN
1 . His black church Tran Quoc Tang Germany and the United Tran
2 . TEMPLE radical church Holy Door During her ( She is the daughter 's friends Throughout Germany Tran Quoc Tang , nephew of Hung Dao Dai Vuong )
3 . Long Tien Pagoda in Quang Ninh City
4 . There acidification on the list win Yen
5 . Dong Pagoda on Yen Tu paint mountaintops
FEE INCOME GROUP 3 :
From 01 seats to 20 seats = 350,000 / person
From 21 seats to 32 seats = 330,000 / person
From 33 seats to 45 seats = 300,000 / person
Which include : cash for car , cash 5 place holidays , meals noodle morning at his holiday money to eat salty please buds on Yen Tu mountain , drinks , towels ( you need the cable car please e- Yen self about 280.000D / 2 turn round )
Please notify your attendance !
VENTURE CAPITAL GROUP BUDDHIST

Tên: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THĂM QUAN CHIÊM BÁI DANH THẮNG YÊN TỬ, CHÙA TIÊN, - ĐỀN CẶP TIÊN, ĐỀN CỬA ÔNG

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới